donderdag 29 augustus 2013

Ook Ovyta-Eijssen-Acrog ernstig in het gedrang
In de slipstream van Ventilair-Steria raakte bekend dat ook Ovyta-Eijssen-Acrog ernstig in het gedrang is. Ofwel wordt het een continentaal team ofwel houdt het carrément op te bestaan.
Ovyta-Eijssen-Acrog had al langer het vast voornemen om vanaf 2014 een continentaal team in te spannen maar omdat één van de drie titelvoerende sponsors zijn financiële inbreng dan met twee derden terugschroeft, moet die intentie herbekeken worden want er gaapt ineens een tekort van een slordige 130.000 euro. Er zijn weliswaar twee niet nader genoemde (kandidaat-)sponsors bijgekomen maar zolang er niets op papier staat, zijn dat vogels in de lucht. Pas tegen 15 september zal er uitsluitsel zijn maar veertien dagen eerder moet het team 4.500 euro afdokken voor zijn intentieverklaring bij de inhalige Belgische Wielrijdersbond. Gaat de deal uiteindelijk niet door dan wordt dat bedrag nièt teruggestort.
In tegenstelling tot Ventilair-Steria wil Ovyta-Eijssen-Acrog wel "tijd kopen" om zijn verzuchting waar te maken. Het is evenwel pompen of verzuipen want de perceptie wil dat EFC-OPQ en Lotto-Belisol u23, die nochtans ook geen continentale teams zijn, magnetischer zijn voor de jonge inlandse talenten wegens dragen van dezelfde trui als de profs en (vaak loze)  beloften dat ze binnen de twee jaar contractrenner kunnen worden bij de profploeg. Jenthe Biermans, 's lands best presterende junior in 2013, wordt langs alle kanten aan de mouw getrokken. Hij wil het liefst naar Ovyta-Eijssen-Acrog doorstromen indien hetzelfde aantrekkelijke wedstrijdprogramma wordt voorgeschoteld. Biermans is niet de enige die terecht op zijn strepen staat. Ook andere talenten van moederclub Balen B.C., waarvan Acrog de absolute sterkhouder is, kunnen niet gemakkelijk vastgehouden worden.
Het valt te hopen dat de stichting Ovyta-Eijssen-Acrog blijft bestaan, anders worden de krachtverhoudingen van de eliten zonder contract en beloften grondig verstoord en zal er nog meer concentratie van talent zijn. Nefast voor het verloop en de uitkomst van de Vlaamse koersen, die al in 2012 aan kwaliteit te wensen overlieten.
In de marge verneem ik nog dat Balen B.C. wel helemaal in orde is en de toekomst verzekert voor de volgende vijf (!) jaar.

woensdag 28 augustus 2013

Belgische Wielrijdersbond méé aansprakelijk!
Abdicatie van Ventilair - Steria dompelt wielerminnend Vlaanderen in diepe rouw
Na vele langdurige onderhandelingen te hebben gevoerd met potentieel lijkende partners, na kennelijk valse en andere beloftes en in een ultieme poging om alsnog met een ander continentaal team samen te werken moeten Freddy en Andy Missotten tot hun grote spijt en nog grotere ontgoocheling de handdoek gooien voor wat betreft het in stand houden van hun huidig team Ventilair-Steria volgens de huidige filosofie en met de bestaande werking.
In weerwil van een succesvol sportief seizoen en niettegenstaande er tijdens negen jaar Jong Vlaanderen liefst 42 (!) jonge Vlaamse wielertalenten doorstroomden naar de professionele categorie besloten de basissponsors hun onontbeerlijke financiële inbreng niet voort te zetten. Als bijna vanzelfsprekend wordt de aanhoudende economische crisis als argument naar voor geschoven.
De Missottens en hun entourage zijn er het hart van in dat ze hun project - zelfs met een persoonlijke inbreng - niet op de rails konden houden.
De UCI/KBWB zijn mee verantwoordelijk voor deze gang van zaken aangezien er tegen 1 september een "intentieverklaring" moest ingediend zijn dat men wil verder werken met een continentaal team of een nieuw team opstarten. Er dient 4.500 euro gestort bij de KBWB als waarborg. Lukt het niet om een team uit te bouwen in 2014, dan wordt deze 4.500 euro nièt teruggestort. Men zou gek moeten wezen om dergelijk risico te lopen dat bij een unhappy end het bedrag in de schoot valt van een baatzuchtige instantie.
De Missottens zullen het lopende seizoen in eer en geweten afwerken met al een knipoog naar een betere toekomst. Wat kennelijk niet meer zal lukken in 2014 kan misschien opnieuw in 2015.
Ventilair-Steria had een schitterende sportieve invulling. Jammer maar helaas dat die ophoudt te bestaan. Wat het nog intriester maakt, is dat bepaalde andere teams uit een hoger budget minder rendement haalden. Schrijnend is ook dat Timothy Dupont, de absolute coryfee van Ventilair-Steria, na een nieuw knap seizoen opnieuw de overstap naar de beroepscategorie niet zal kunnen realiseren terwijl Janneke en Mieke zich, met veel minder sportieve adelbrieven maar met een eigen financiële inbreng, inkopen bij één of ander zelfverklaard breeddenkend team. Behalve Timothy Dupont kwamen nog enkele anderen in aanmerking voor een volle objectieve kans in de beroepscategorie. Nu mogen zij in de omgekeerde richting op zoek naar een alternatief voor het ter ziele gaande Ventilair-Steria. Het jeugdwielrennen in Vlaanderen maakt een heel diepe crisis door maar de Belgische en de Vlaamse wielerbond geven in deze "niet thuis". Zij voelen zich eerder aangesproken door kortetermijnvisie met centraal platte inhaligheid voor eigenbelang.

maandag 26 augustus 2013

Zottegem (Topcompetitie nieuwelingen) imitieerde Vossem (BK junioren) ... evenwel géén vluchtheuvel
Uit de vele reacties over de BK's in Lommel waren er ook enkele die erop wezen dat het gisteren in Zottegem (derde manche Topcompetitie voor nieuwelingen) nauwelijks anders was dan drie maanden geleden in Vossem (BK junioren). 
De finish lag er net na scherpe bocht in een snelle afdaling met daarenboven een vluchtheuvel. Gelukkig was het traject selectief genoeg om een massasprint te anticiperen, anders was er misschien - net als in Vossem - een massale valpartij geweest met veel lichamelijke en materiële averij.
Ondertussen is wel weerlegd als zou er bij de finish in Erwetegem een vluchtheuvel te bespeuren zijn. Een ex-renner weet het absoluut zeker want hij er zelf enkele keren deze aankomst gedaan in koers, zelfs  in een groepsspurt. Als dit geen aankomst meer mag zijn dan zijn dan kunnen we beter geen koersen meer organiseren, betoogt deze correspondent in tegenstelling tot de andere. Dat het in Tour vaak veel erger is, klopt maar dat is geen reden om tieners aan dezelfde gevaren bloot te stellen als de professionals. Onze tweede zegsman is wel akkoord met de synthese van Lommel, dat was er volgens duidelijk over.

zondag 25 augustus 2013

Limburg Fietsparadijs ?
Riskeer het niet dat te zeggen tegen een elite zonder contract of een belofte
De Belgische Wielrijdersbond, en in hun kielzog de volgzame - zeg maar - makke Wielerbond Vlaanderen heeft opnieuw negatief gescoord op de waardeladder.
Met het kampioenschap van België voor eliten zonder contract en voor beloften in Lommel werd drie maanden later de roetsjbaan van Vossem (junioren) "met succes" naar de kroon gestoken. Op een 32-bochten traject ontbraken slechts enkele rotondes om het nòg cynischer te maken. Niettemin werd er onwaarschijnlijk snel gereden: de eliten zonder contract haalden, in droge omstandigheden, een moyenne van 47,132 km., de beloften op een verregend wegdek toch nog 45,107 km. Cijfers die de non-selectiviteit van het titelparcours perfect in kaart brengen.
Jérôme Baugnies, de nieuwe kampioen bij de eliten zonder contract, liet zich na zijn huldiging meteen ongenuanceerd ontvallen: "... een totaal onverantwoord parcours. Indien het hierop regent...".
Dat deed het enkele uren later toen de beloften hun opwachting maakten en dat hebben sommigen geweten. Het regende bijgevolg ook lekke banden en vooral valpartijen, voor zover we weten allemaal met gelukkige afloop.
Dit parcours was een schande voor de veiligheid van zowat vierhonderd jonge mensen en een blamage voor de betekenis van het begrip "kampioenschap van België". Het werden twee oersaaie kampioenschappen met bij de beloften een ontsnapping in de eerste ronde, die standhield tot aan de finish.
Relevant was de quote van ex-burgemeester Louis Vanvelthoven die liet weten dat er aan de wielerbond(en) een veel selectiever parcours werd voorgelegd dat evenwel werd afgeschoten wegens te ... gevaarlijk. Wat mag hiervan de onderliggende gedachte zijn? Brood en spelen ?!
Het intrieste beeld van Lommel staat helaas het model voor de éénparige versnellende aftakeling die het nationale jeugdwielrennen de volgende jaren te wachten staat.  Maar zoals de vroede bewindvoerders luidop denken: het zal allemaal nog wel "hun tijd (en hun opbrengst" uitdoen. En daarna? Daarna trekt men de ladder op.
Het jeugdwielrennen is niet langer sexy. De basis wordt almaar smaller en ook bij de aspiranten is er vooral kommer en kwel te horen over de "bejegening" door de federatie. De andere sporten staan veel meer in de kijker en zijn magnetischer voor de jeugd. Daar is nu de hype van het sterk gemediatiseerde hockey bijgekomen. In de nationale dagbladen werden de nationale kampioenschappen van de wielerjeugd in enkele zuinige lijntjes vervat. Significant!

dinsdag 13 augustus 2013

CT DJ-Matic Kortrijk niet in West-Vlaanderen Cycling Tour
Organisatie schiet in eigen voet

Omdat Jordi Warlop, winnaar van de slotrit en tweede in de eindstand van de editie 2012, door privé-omstandigheden moest wegblijven van de sponsorsreceptie werd zijn club DJ-Matic Kortrijk uitgesloten van deelname aan de eerstkomende editie(s) van de West-Vlaanderen Cycling Tour.
Zonder partijstelling vind ik dit een drastische en ondoordachte beslissing, waarbij de organisatie in eigen voet schiet. Het uitsluiten van DJ-Matic Kortrijk betekent ontegensprekelijk een sportieve aderlating voor de bezetting van de West-Vlaanderen Cycling Tour. Daardoor blijven met Shayne Pruvoost (tweedejaars) en Lennert Tanghe (eerstejaars) de beide weg kampioenen van West-Vlaanderen alsook de absolute smaakmaker Arne Clicteur afwezig. DJ-Matic Kortrijk zou dus een rijke inbreng hebben gehad in het verloop en de ontknoping van de West-Vlaanderen Cycling Tour, die aan zijn eerste lustrum toe is maar daardoor serieus aan bezetting en spankracht inboet.  
Zelfs indien de organisatie het gelijk 100% aan zijn kant zou hebben gehad, dan nog moet de coureur naar mijn gevoelen altijd centraal staan in plaats van het kind van de rekening te zijn.
De verantwoordelijken van de West-Vlaanderen Cycling Tour reageerden twee jaar geleden met veel minder misbaar toen Wielerbond Vlaanderen éénzijdig besliste werd dat meerdaagsen voor nieuwelingen nog slechts drie in plaats van vier dagen mochten duren. Daardoor moest de West-Vlaanderen Cycling Tour zijn hele structuur herdenken om de betrokken locaties (Deerlijk, Meulebeke, Rekkem en Wielsbeke) tevreden te houden.