dinsdag 16 juli 2013

Nam Gans Vandeweghe zijn Antwerpse kompaan Dirk V.M. in bescherming of was hij - èven erg - helemaal onwetend?
Wielerbond Vlaanderen davert op zijn grondvesten nu in het in de openbaarheid kwam dat Dirk V.M. zowat 300.000 euro achterover zou hebben gedrukt. De man genoot zestien jaar lang een blind vertrouwen als kassier van de Antwerpse afdeling van Wielerbond Vlaanderen maar is inmiddels een maand spoorloos. Op vrijdag 12 juli diende de Antwerpse afdeling klacht in tegen hem, die sedert januari ook voorzitter is geworden. Dat bracht met zich dat hij als penningmeester opgevolgd werd door Frank Van Zitteren, een streng en nauwgezet man aan wie V.M. de boekhouding moest overhandigen. Omdat Dirk bleef talmen werd hij voor een ultimatum geplaatst: vòòr 1 juli moesten alle dossiers doorgegeven worden.
V.M. zag de bui kennelijk hangen en verdween met de Noorderzon. Hij neemt zijn gsm niet meer op en ook zijn mails blijven onbeantwoord. Zijn "dienstwagen" heeft hij inmiddels wel teruggegeven aan Wielerbond Vlaanderen.
Vanzelfsprekend deelt ook de overkoepelende Wielerbond Vlaanderen in de rake klappen. Dirk V.M. was er, behalve bestuurslid, ook het hoofd van de Vlaamse sportcommissie. Hij ontwikkelde daarenboven met zijn éénmansbedrijf nuttige software voor het verwerken van de wedstrijden en de uitslagen. Gans Vandeweghe, bijna twee jaar directeur van Wielerbond Vlaanderen, reageert aangeslagen op de gebeurtenissen. Goed gespeeld, jongen! Ik weet van Dirk V.M. hoe close hij met VDW contacten onderhield, vier handen op één buik. Gans was door het dolle heen toen Dirk in Antwerpen voorzitter werd. Hij citeerde hem als één van de weinig echt getalenteerde mensen die Wielerbond Vlaanderen rijk is. Met dank van allen die zich door dat statement aangesproken voelen.
Vandeweghe zou beter zichzelf evalueren en eens vertellen wat hij, na bijna twee jaar directeurschap, het Vlaamse wielrennen heeft bijgebracht. Hij viel compleet uit de lucht toen de ontmaskering van zijn Antwerpse kompaan uitlekte. Weer goed gespeeld of toch onwetend? Ik gok op het tweede. Vandeweghe, absoluut verantwoordelijk voor de administratie en de boekhouding, heeft kennelijk geen tijd om zijn opdracht naar behoren te vervullen. Het schrijven van zijn overbodig boek over doping (in elk filiaal van de Standaard Boekhandel kun je vastellen hoe de stapels daar liggen te verkommeren) stond dat in de weg. Beter had hij een boek geschreven met als titel: "Wie gelooft die ... directeurs nog?". Hij meent bovendien zichzelf interessant te kunnen maken door her en der rond te strooien dat er een nieuwe dopingbom aan het tikken is. Behalve zijn hooglage functie in Wielerbond Vlaanderen te betonneren met een even lucratief als incontournable contract heeft hij zichzelf kennelijk ook benoemd tot chef externe zaken. De voorbije maanden werd hij opeenvolgend gespot op de Stelvio, de Mont-Ventoux en de Pyreneeën. Situeert zich dààr de kerntaak van een overbetaalde Directeur Vlaanderen, die geen enkele notie blijkt te hebben met het leiden van een bedrijf? Zij die hem daaromtrent en about V.M. vragen stelden, werden door Gans weggehoond tot uitgelachen. Bovendien heeft hij er alles aangedaan om het onverkwikkelijke verhaal van Dirk V.M. van de website van Wielerbond Vlaanderen te houden. Nu het in de media is verschenen zal hij het niet langer kunnen tegenhouden. Mensen die het kunnen weten (want met hun neus erop) beweren dat Vandeweghe heel weinig op kantoor is in Brussel. Binnenkort verhuist deze administratie naar de Gentse Zuiderlaan. Hij zal er zich als strop van origine thuisvoelen, al hield hij zich wel al heel vaak op aan de Blaarmeersen. Hij is nochtans gedomicilieerd in Hertsberge in de onmiddellijke buurt van zijn soulmate Georges Leekens. Zou hij niet beter de eer aan zichzelf houden en zich terugtrekken in de Bossen van Vlaanderen? Miete kan dan elke dag visjes bakken voor hem of ... ganzenlever serveren, het gerecht dat - zelfs qua naam - bij deze narcist ideaal aansluit.
Wat met Dirk V.M. gebeurt, is de verantwoordelijkheid van Gans VDW. Het is irrelevant om Louis De Laat daarin te betrekken. Louis was 27 jaar voorzitter van de Antwerpse afdeling. Hij zal wel de laatste zijn om V.M.'s potjes toe te dekken. Het zijn overigens de daartoe aangestelde commissarissen die de boekhouding elk jaar goedkeurden. De Laat droeg bovendien iemand anders voor als zijn kandidaat-opvolger.
Hallo Jules Vandergunst, kersvers voorzitter van Wielerbond Vlaanderen? Zal hij meer op zijn strepen staan en niet in de sporen treden van zijn lankmoedige voorgangers? Verbant hij het laisser faire et laisser passer (naar Jean-Baptiste Colbert, van 1665 tot 1683 minister van Financiën onder Louis Quatorze, de zonnekoning). De huidige stand van zaken in Wielerbond Vlaanderen biedt Jules daartoe een uitgelezen kans. Vandergunst moet Colbert overstijgen en zijn zonnekoning terugfluiten.
Hallo Tom Van Damme, die zijn (gewezen) vriend Vandeweghe binnenloodste als zijn veronderstelde natuurlijke bondgenoot. Inmiddels weet hij veel beter want Gans Vandeweghe is het (voorlopig) niet in te tomen Paard van Troje gebleken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten