woensdag 20 maart 2013

Zielige en hardvochtige Wielerbond West-Vlaanderen
Een aantal mensen van Jonge Renners Roeselare namen het lovenswaardige initiatief om vier meetings te organiseren op de piste in Rumbeke. Deze beslissing werd genomen na de vergadering met jeugdclubs en Wielerbond West-Vlaanderen op 8 november 2012. Hierbij werd beloofd dat Wielerbond West-Vlaanderen de organisatoren van pistemeetings financieel zou ondersteunen met een subsidie van 400 euro per meeting. Diezelfde avond de Jonge Renners Roeselare kenbaar vier meetings te zullen organiseren en wel als volgt : vier initiaties voor miniemen en een challenge voor aspiranten. Veertien dagen later op het BK veldrijden voor aspiranten te Arendonk ontmoette Kris Hanne de heren Jules Vandergunst en Walter Vergote, die sec meedeelden dat de nieuwelingen en de junioren er dienden bijgenomen te worden om voor genoemde subsidie in aanmerking te komen. Kris Hanne hield zijn antwoord in beraad in functie van overleg met de overige leden van de werkgroep, die tenslotte besliste om het bij miniemen en aspiranten te houden. De recreanten (die kunnen vrij één uur op de piste rijden) werden er wel bijgenomen alsook een initiatie voor niet-aangeslotenen van 12 tot 16 jaar. Dat kan toch volstaan als eerste organisatie? De werkgroep der Jonge Renners Roeselare wil behoedzaam en haalbaar beginnen om stelselmatig door te groeien. Als teken van goede wil werd nu reeds aan Wielerbond West-Vlaanderen toegezegd om er vanaf 2014 uit te breiden met nieuwelingen en junioren. Niettemin kunnen ze in 2013 naar de eerder toegezegde subsidie fluiten. Ziedaar een diepe ontgoocheling voor leden van de werkgroep, die het evenwel niet aan het hart laat komen en er vol voor blijft gaan in schril contrast met de zielige en hardvochtige Wielerbond West-Vlaanderen.
Inmiddels is de werkgroep omgevormd tot een vzw vanaf 1 april onder de naam: vzw Wedstrijdorganisatiecomité Wielerpiste Defraeye-Sercu. Deze instantie zal autonoom werken van de Jonge Renners Roeselare al blijven de leden nauwe banden onderhouden met de wielerclub.
Tenslotte is er ook nog dit onnodige knelpunt. Op 8 mei organiseert Wedstrijdorganisatiecomité Wielerpiste Defraeye-Sercu zijn eerste meeting. 's Anderendaags (Hemelvaart) is er de aspirantenwedstrijd in Ledegem. De 12-, 13- en 14-jarigen zullen moeten kiezen tussen één van beide want het is hen verboden om twee  dagen naeen te koersen. Hier had Wielerbond West-Vlaanderen moeten anticiperen. Bemiddelen kan nog altijd en door bijvoorbeeld aan Ledegem voor te stellen om hun wedstrijd het weekend daarop te organiseren. Dan is er geen West-Vlaamse koers voor aspiranten. Komt het niet tot een vergelijk dan zullen zowel Rumbeke als Ledegem van mekaar de dupe worden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten