donderdag 7 juni 2012

Gelezen in Nieuwsbrief nr. 10 van Wielerbond Vlaanderen
Het beheerscomité competitie, een nieuwe stap 
op weg naar een moderne federatie
Met de goedkeuring van de nieuwe statuten van Wielerbond Vlaanderen tijdens de Algemene Vergadering van 17 maart 2012 werd het startsein gegeven voor een grondige herstructurering van de beleidsorganen binnen de vzw, die moet resulteren in een moderne en dynamische federatie met een aan de snel evoluerende maatschappij aangepaste beleidsstructuur.
Op 15 mei werd het beheerscomité voor de competitiesport boven de doopvont gehouden. Dit volledig nieuwe beslissingsorgaan zal vanaf heden alle beleidslijnen bepalen van de competitieve wielersport in Vlaanderen en over alle geledingen van het wielrennen de eindverantwoordelijkheid dragen. Naast het beheerscomité competitie ging op dezelfde datum het beheerscomité recreatieve sportbeoefening van start.
Het nieuwe beheerscomité competitie is gelijkmatig samengesteld uit vertegenwoordigers uit de vijf Vlaamse provincies en beheert en controleert de activiteiten van een commissie competitiesport die bestaat uit de voorzitter van het beheerscomité en de voorzitters van de verschillende sporttakcommissies.
Met het instellen van deze nieuwe organen wordt door de federatie bewust gekozen voor een nieuwe aanpak en een modern beleid waarvan de krachtlijnen gevormd worden door sociale omgevingsfactoren. Klantvriendelijkheid en het streven naar eenvoud binnen een open communicatiestructuur zijn de basisingrediënten die moeten resulteren in een flexibele probleemgerichte aanpak die aan duidelijkheid niets te wensen overlaat en die de wielersport in Vlaanderen toegankelijker maakt zonder aan het huidige succes schade te berokkenen.
Samenstelling Beheerscomité Competitie
Voorzitter Beheerscomité: Dirk Van Meulder
Voorzitter Wegcommissie:  Swa Eliaerts
Voorzitter Commissie Veldrijden: Eddy Lissens
Voorzitter Commissie MTB: André Coppers
Voorzitter Commissie BMX: Erwin Vervloet
Voorzitter Commissie Baanwielrennen: Marc Van Den Eynde
Voorzitter Jeugdcommissie: Koen Beeckman
Sporttechnisch Coördinator: Peter Verhoeven
Leden Beheerscomité: Frank Van Zitteren en Jan Vandael (voor Antwerpen); Roland Alenis en  Nico Van Dartel (voor Limburg); Luc Ronsse en Bart Van Nieuwenhove (voor Oost-Vlaanderen); André Vanlint en Patrick Demunter (voor Vlaams-Brabant); Eric Vanrobaeys en Walter Vergote (voor West-Vlaanderen).

"Een nieuwe stap op weg naar een moderne federatie"  ... staat in de titel; het heeft iets van een bekentenis dat er inderdaad veel moet veranderen. Toch tref ik meer vazallen van de bestaande cultuur aan dan nieuwe namen, het is eerder oude wijn in nieuwe zakken, al zitten er gelukkig enkele dynamische mensen tussen die zelf een organisatie behartigen en die dus het klappen van de zweep kennen. In dit verhaal mis ik alweer de naam van de nochtans competente Hans Vandeweghe, die kennelijk een heel anonieme taak heeft bij Wielerbond Vlaanderen, waar hij nochtans als een dringende meerwaarde werd ingehaald. 
Hilarisch is bovendien de zin "... en die de wielersport in Vlaanderen toegankelijker maakt zonder aan het huidige succes schade te berokkenen". Wablief: het huidige succes? Indien dat er was dan moest dit comité niet eens in het leven geroepen wordt. Wat een lelijke contradictie! Die ene zin zet de geloofwaardigheid van de bestaansreden bij voorbaat op de helling. Het zal aan mijn bevattingsvermogen liggen zeker?! 
Toch wil zo naïef zijn om deze "stichting" een kans te geven en op zijn realisaties te beoordelen. Hopelijk bereiken mij snel en geregeld meldingen van verbeteringen die inderdaad werden doorgevoerd. 15 mei ofte D-day = Doopvontdag ligt bijna een maand achter de rug en wat is er inmiddels gerealiseerd? Benieuwd dàt te vernemen. Of is het opnieuw van: ze dronken nog een glas, ze maakten nog een plas en alles bleef zoals het was. Ik hoop dat ik ongelijk krijg.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten